Home Príhovor starostu Info-211/2000Z.z. Osobné údaje Napíšte nám ... Mapa stránky Jarmok Program HSR

Osobné údaje

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mošovce na roky 2007-2013        

 A to viete že,

Kde nás nájdete - klikni na glóbus!

Ste

návštevník našej stránky.
Ďakujeme!

Ochrana osobných údajov

Obecný úrad v Mošovciach zhromažďuje osobné údaje v niekoľkých informačných systémoch. Obecný úrad ručí za bezpečnosť a ochranu osobných údajov a ďalších prípadných doplňujúcich údajov evidovaných v uvedených informačných systémoch v súlade s platnou právnou úpravou a bezpečnostným projektom obce Mošovce, vzťahujúcich sa na ochranu osobných údajov a zaväzuje sa používať tieto údaje výhradne v súlade so zákom.
Bližšie informácie o ochrane osobných údajov získate na obecnom úrade v úradných hodinách na č.d. 1.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: Danuša Lúdiková pracovníčka obce.

Sťažnosti

            Prijímanie sťažností: Sťažnosti sa podávajú v zmysle Zákona č. 152/ 1998 Z.z. o sťažnostiach. Zodpovedný pracovník prijímajúci sťažnosť okamžite vyrozumie starostu obce.

            Vybavovanie sťažností: Sťažnosti sa vybavujú podľa vnútornej smernice k zákonu 152/ 1998 Z.z. o sťažnostiach.

UPOZORNENIE !

Pravdivosť osobných údajov

Za pravdivosť osobných údajov poskytnutých do informačných systémov obce Mošovce zodpovedá poskytovateľ !

Home ]

Send mail to petermatula@souparmt.edu.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 Obec Mosovce
Last modified: septembra 23, 2008