Home Príhovor starostu Info-211/2000Z.z. Osobné údaje Napíšte nám ... Mapa stránky Jarmok Program HSR

Info-211/2000Z.z.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mošovce na roky 2007-2013        

 A to viete že,

St_info
Org. štruktúry
Rozh. obce
Postup obce
Predpisy
Majet.priznanie

Kde nás nájdete - klikni na glóbus!

Ste

návštevník našej stránky.
Ďakujeme!

 

Právo na informácie a obec Mošovce

1. Stále zverejňované informácie obcou Mošovce

2. Spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie, organizačná štruktúra obce

3.  Rozhodnutia obce,  opravné prostriedky a súdne preskúmavanie

4. Postup obce pri vybavovaní sťažností, návrhov a apodaní

 5. Prehľad predpisov,pokynov,inštrukcií a výkladových stanovísk

6. Majetkové priznanie

 

Home ] St_info ] Org. štruktúry ] Rozh. obce ] Postup obce ] Predpisy ] Majet.priznanie ]

Send mail to petermatula@souparmt.edu.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 Obec Mosovce
Last modified: septembra 23, 2008